สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล บริษัท สหแสงกรุ๊ปจำกัด ได้ที่ www.ssupercable.com บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัดโทร : 02-449-4770 แฟ็กซ์ : 02-905-0895